Co nebo kdo je dula?

 

Slovo dula pochází ze staré řečtiny, dnes je používáno jako označení pro speciálně vyškolenou ženu, poskytující oporu rodičce i její rodině.

  • dula vnímá porod jako jeden z klíčových okamžiků v životě ženy a uvědomuje si, jakým způsobem žena i dítě porod prožijí, je pro oba velmi zásadní a důležitý v mnoha rovinách
  • dula pomáhá vytvořit takovou atmosféru, aby se žena cítila bezpečně a uvolněně a tím se mohla plně soustředit na své tělo a děťátko
  • dula nabízí náruč plnou empatie, porozumění, síly a lásky aby mohla mateřským způsobem pečovat o nově zrozenou matku
  • dula svou prací přispívá k dobrému startu celé nové, či nově rozšířené rodiny
  • dula posiluje sebedůvěru ženy a pomáhá jí lépe zvládnout zákroky, které jsou jí nepříjemné
  • dula svou přítomností snižuje strach a napětí
  • dula je jakýmsi pomyslným mostem mezi rodičkou a jejím okolím
  • dula není lékařka, zdravotní sestra ani porodní asistentka
  • dula není vyškolená k tomu, aby činila lékařská rozhodnutí, nepředepisuje žádné dechové vzorce ani žádný porodní řád